INDEX:BTCUSD   บิทคอยน์
คลื่น B คือคลื่นย่อยที่สองในรูปแบบของ Corrective Wave
และมักจะเป็นคลื่นที่ทำให้ราคาเพิ่มขึ้นอย่างชัดเจน
แต่ไม่สามารถขึ้นสูงกว่าคลื่นที่เกิดขึ้นก่อนหน้านี้

คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ