Pthern_Woodsome

แนวโน้มBTC

เพิ่มขึ้น
BITSTAMP:BTCUSD   บิทคอยน์
Vย่อย of ซับเวฟIII OF W1 สำหรับคนตกรถ รอดูเป้า Vย่อย ว่าจบตรงไหน เพื่อหาtargetย่อของ ซับเวฟIII ลงซับเวฟIV(เก็บของสุดท้าย) เพื่อขึ้นทำซับVของ W1
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ