Dclubfoto

24 Apr 2024 ช่วง Halving พอดี จะเลือกไปทางใด

เพิ่มขึ้น
BITSTAMP:BTCUSD   บิทคอยน์
ภาพใหญ่ ในทาม เดย์ บีบ ราคา แคบลงเรื่อย ๆ ไปบรรจบที่ วันที่ 24-25 เมษา 2567 พอดี จะเลือกทางแล้วหนอ
83773
70990

67955
61745

คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ