Notjaa

Buy btc เพิ่ม คอนเฟิร์ม 4H

เพิ่มขึ้น
Notjaa ที่อัปเดต:   
COINBASE:BTCUSD   บิทคอยน์
หลังจากที่Buy มาส่วนนึงแล้วเมื่อไม่หลุด สามหมื่น ก็ซื้อเพิ่มอีกเป็นไม้สอง เมื่อไม่หลุด สามหมื่นสอง รวยๆครับทุกท่าน
การซื้อขายยังคงดำเนินอยู่:
ยังคงถือBuy อยู่นะครับ และซื้อเพิ่มทุกครั้งที่ย่อมาครับ

ไอเดียที่เกี่ยวข้อง

คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ