Kamolwech

เทคนิคการประเมินว่า Bitcoin Bottom จะอยู่ตรงจุดไหนในแต่ละ Cycle

INDEX:BTCUSD   บิทคอยน์ / ดอลลาร์
นี่เป็นอีกหนึ่งในหลายๆเทคนิคที่ใช้ TA ในการวิเคราะห์หาราคา Bottom ของ Bitcoin ในอดึตที่ผ่านมา

ไม่ได้การันตีว่าอนาคตจะเป็นไปตามนี้ และไม่ใช่คำแนะนำในการลงทุนนะครับ

1. ตั้งค่าดูกราฟไปที่ราคาแท่งเทียน 2 วัน

2. เปิด SMA 200

3. ราคา Bitcoin ต้องอยู่ตำกว่าเส้น SMA 200

4. RSI ต้องอยู่ต่ำกว่า 30

5. Stoch RSI ต้องอยู่ต่ำกว่า 20

โดยที่ข้อ 3, 4, 5 ต้องอยู่ในจุดที่กำหนดในเวลาเดียวกันทั้งหมด

และนั่นล่ะ ราคาใกล้เคียง Bottom ของ Bitcoin ในอดีตที่ผ่านมาทุก Cycle


กมลเวช เมืองศรี