Purich

BTC ยังยืนได้

BITFINEX:BTCUSD   บิทคอยน์
BTC ยังยืนได้ที่ 10,000 ดอลต่อบิทคอยน์ดังนั้นต้องดูเหตุการณ์ต่อไปที่จะส่งผลต่อบิทคอยน์ในวันนี้

สามารถติดตามข่าว บน WEBSITE
www.forexmonday.com/
สามารถติดตามบทวิเคราะห์ประจำทุกวันได้ที่
www.facebook.com/purich.forexmonday/
สามารถติดตามข่าว
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ