sarinnie

Bitcoin Week

เพิ่มขึ้น
BITSTAMP:BTCUSD   บิทคอยน์
ภาพรวม BTC กลับตัวแล้วเรียบร้อย
แต่จะเป็น sideway หรือไม่ มีแนวต้าน BB DAY เป็นสำคัญ
อนึ่ง การกลับตัวรอบนี้ เป็นแรง Rebound โดยมี Fibo 0.618 WEEK เป็นแนวต้านคำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ