INDEX:BTCUSD   บิทคอยน์
คลื่นราคารูปสามเหลี่ยมมักจะเกิดขึ้นในช่วงคลื่นปรับที่ 4

มักจะตามมาด้วยคลื่นส่งชุดสุดท้ายเสมอ และนอกจากนั้นแล้ว

รูปแบบสามเหลี่ยมยังสามารถเกิดขึ้นเป็นชุดคลื่นปรับ B ได้อีกด้วยเช่นกัน

คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ