Surachate

วิเคราะห์แนวโน้นคู่ BTC/USD

เพิ่มขึ้น
COINBASE:BTCUSD   บิทคอยน์
วิเคราะห์แนวโน้นคู่ BTC/USD

ราคาของ Bitcon ในภาพรวมใหญ่วิ่งอยู่ในกรอบ Sideway ขนาดใหญ่

โดยปัจจุบันราคา วิ่งลงมาทดสอบที่บริเวณ โซนบริเวณแนวรับสำคัญ

ควรรอสัญญาณของ Price Action เพื่อความชัดเจนของสัญญาณ

แต่สามารถเสี่ยงเข้าได้ในกรณียอมรับความเสี่ยงได้ โดยจะได้ RRR ที่มากกว่า

ราคามีโอกาสกลับขึ้นไปทดสอบที่กรอบราคาด้านบน บริเวณราคา 10156.29 USD
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ