Pthern_Woodsome

BTC อัพเดทล่าสุด

BITSTAMP:BTCUSD   บิทคอยน์
มองว่า จะทำW2 ในรูปหูถ้วย ส่วนตัวยังมองว่าBTC ต้องมีการลงมาพักเพื่อปรับฐาน
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ