FinancialBrain

วิเคราะห์ภาพรวม Bitcoin ประจำวันที่ 16 เมษายน 2564

เพิ่มขึ้น
INDEX:BTCUSD   บิทคอยน์
หลังจากเบรคขึ้นไปทำ ATH ราคาก็เริ่มมีการพักตัวในระยะสั้น

โดยมีแนวโน้มที่จะเกิดการปรับตัวในลักษณะ Break out & Retest

แต่อย่างไรก็ตาม ภาพรวมยังมีโอกาสที่จะปรับตัวขึ้นไปต่อได้

รายละเอียดจะเป็นอย่างไรเข้ามาฟังได้เลยครับ

คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ