Booksurachet

BTCUSD 4H กับรูปแบบที่เคยทำ

ลดลง
FTX:BTCUSD   บิทคอยน์ / ดอลลาร์

BTCUSD อาจจะกำลังทำรูปแบบอย่างที่ผ่านในในอดีด คือ -ลง A ขึ้น B แล้วลง C ต้องติดตามดูกันต่อไป
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ