COINBASE:BTCUSD   บิทคอยน์ / ดอลลาร์
ถ้าคลื่น 4 มีความซับซ้อน คลื่นที่ 5 จะมีความยาวมากกว่าหรือเท่ากับคลิ่น 1(เป็นข้อสังเกตุที่หนังสือบอกไว้) ย้ำนะว่าข้อสังเกตุ เด่วมาดูว่าแนวเส้นที่มีวงรีจะทำหน้าที่ได้ดีแค่ใหน
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ