ZhongBenCong001

Bitcoin BTC มหากาพย์กล่องช่องคู่ขนาน

COINBASE:BTCUSD   บิทคอยน์
ในที่สุดช่องทางคู่ขนานของ Bitcoin BTC Epic Box ก็มองเห็นพื้นที่เหนือกล่องสีชมพูที่ทำงานอยู่ในกล่องเส้นสีทอง นี่คือเทมเพลต มีแผนตอบสนองโดยไม่คำนึงถึงการขึ้นหรือลงของเส้นบนหรือล่าง โดยส่วนใหญ่เป็นภาวะกระทิง

精准,更精准,分毫不差 100%高精准度。Precise, more accurate, accurate 100% high accuracy
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ