Rossi_Marquez

btcusd เราทำตามสัญญาแล้วน่ะ ขา sell

เพิ่มขึ้น
BITSTAMP:BTCUSD   บิทคอยน์ / ดอลลาร์
buy เป้าหมาย เด้ง ตามนั้น sl low ขอบคุน
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ