Nimmano

BTCUSD ข้อมูลของการรันเทรนด์รอบก่อน

การศึกษา
BITSTAMP:BTCUSD   บิทคอยน์ / ดอลลาร์
จำนวนเข้าชม 135
4
BTCUSD ข้อมูลของการรันเทรนด์รอบก่อน จะเห็นว่าขาขึ้นจะใช้เวลามากกว่าขาลง และขาลงแต่ละรอบจะลงลึกแถว 33-40% ยกเว้นรอบจบ จะลงลึกที่สุด
ศึกษาเพื่อเป็นข้อมูลในการวางกลยุทธเทรดในรอบที่จะมาถึงนี้

ความคิดเห็น