kittiwut

BTCUSDT

การศึกษา
INDEX:BTCUSD   บิทคอยน์
ความคล้ายกันของ harmonic และ รูปแบบชาร์ตทั่วไป คือ ในแต่ละอัน รูปร่างและโครงสร้างจะเป็นปัจจัยหลักในการรับรู้และยอมรับรูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง ดังนั้นการเคลื่อนไหวของราคาถัดไปสามารถถูกคาดหมายด้วยเป้าหมายที่จะเปลี่ยนจากรูปแบบมาเป็นกำไร อย่างไรก็ตามความแตกต่างที่สำคัญ คือ รูปแบบ harmonic ถูกกำหนดไว้อย่างละเอียดมากกว่า โดยมีโครงสร้างกลับตัวแบบ 5 จุด ซึ่งประกอบไปด้วยส่วนผสมของ Fibonacci retracements และ Fibonacci extensions ที่ต่อเนื่องกันด้วยรูปแบบอย่างดี ทำให้ไม่เกิดการแปลความหมายได้หลายอย่าง

รูปแบบ Harmonic จะเกิดซ้ำๆ กันอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงตลาดที่ราคากำลังพักตัว โดยทั่วไปจะมีอยู่ 2 รูปแบบ คือ โครงสร้าง retracement แบบ 5 จุด อย่างเช่น Gartley และ Bat และรูปแบบ extension แบบ 5 จุด อย่างเช่น Butterfly และ Crab การเทรดตามรูปแบบ Harmonic ต้องอาศัยความอดทน เนื่องจากความเฉพาะตัวของอัตราส่วน รูปแบบที่ปรากฎเป็น Harmonic อาจไม่ได้เป็นตามนั้น เนื่องจากมันต้องตรงตามสัดส่วนที่เหมาะสม

คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ