THFX-THAI

ที่ขึ้นมาแค่ ABC ถ้าขึ้น ABC อีกชุด ต้องร้องขอชีวิต

เพิ่มขึ้น
THFX-THAI ที่อัปเดต:   
INDEX:BTCUSD   บิทคอยน์
BTC : Day Chart
ทำรูปแบบของ Bullish Trend หากใครนับ 1-2-3-4-5 แล้วคิดว่าจบหวัง Short ลงทำ ABC
อาจติดเหว

หาก รูปแบบการขึ้นเป็นแค่ ABC ชุดแรก แล้วขึ้น ABC ต่ออีกชุดที่ 2 และยังมี ABC ได้ถึง 3 ชุด
ขา Sell จะต้องรอขอชีวิตอย่างแน่นอน
การซื้อขายยังคงดำเนินอยู่:
ตามนั้นแหละครับ ราคา @31,000
ปิดการเทรด: ถึงเป้าหมายการทำกำไร:
ขึ้นมาตามเป้าหมาย A-B-C ชุดที่ 2 เรียบร้อยแล้ว

คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ