visaBot

BTCUSD

เพิ่มขึ้น
visaBot Updated   
BITFINEX:BTCUSD   บิทคอยน์ / ดอลลาร์
เป้าหมายอยู่ที่ 7270, 7604 MACD , RSI มีแนวโน้มขึ้นไปได้ต่อ แต่อยู่ในภาวะ Sideway เนื่องจากปริมาณการสะสมของ Volume ยังมีน้อยอยู่
ความคิดเห็น: ดูการวิเคราะห์แนวโน้มรายสัปดาห์ประกอบการวิเคราะห์

คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ