hoonruntrend

bitcoin sideway down ขึ้นลงในกรอบ

BITSTAMP:BTCUSD   บิทคอยน์
bitcoin sideway down ขึ้นลงในกรอบ ระหว่าง 4000-9000 หากจะหลับตัวเป็นขาขึ้นได้ ต้องเบรค 9200 เพื่อเปลี่ยนแนวโน้ม

คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ