จำนวนเข้าชม 262
1
กราฟ Day macd กลับตัวแต่อยู่ใต้น้ำ ลองแหย๋ไปเล็กๆ ก่อน