TodsapornWornkert

Update:BTC TF 240 นาที หลังจากราคาชนแนวต้าน

BXTH:BTCTHB   None
หลังจากราคา btc ขึ้นมาชนแนวต้าน 8330 Usd
Indicator Rsi เริ่มลดลง แสดงถึงแรงขายที่มีเข้ามามากกว่าแรงซื้ออาจทำให้ Bitcoin เกิดการปรับฐานลงมา
Support Zone = 6000-6500 usd/ btc
Stop loss เมื่อหลุด 6000usd
Resistance = 8300 Usd / btc
Target = 10000 Usd / btc
เป็นจังหวะให้เข้าสะสมได้เพราะยังคงเป็น uptrend อยู่ตั้งแต่ มีนาคมที่ผ่านมา
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ