BITKUB:BTCTHB   Bitcoin / บาทไทย
มองว่าขึ้นแล้วอาจมีการย่อตัวลง
แนวรับ 182
แนวต้าน A 184
B 186
C 187
หลุด A B ได้คิวว่าขึ้นถึง 189
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ