M_Saran_Trader

BTCTHB วิเคราะห์กราฟแนวโน้ม

BITKUB:BTCTHB   Bitcoin / บาทไทย
TP#3 - 2,500,000
TP#2 - 1,814,898
TP#1 - 1,559,908
BUY#1- 1,219,261
BUY#2 - 1,165,060
BUY#3 -
CUTLOSE - 1,100,000
--------------------------------------------
- มารอดูกันว่า 2-3 วันนี้ ข่าวการเกิดสงคราม จะลดลงไปไหม หรือจะเพิ่มขึ้น เพราะท้าเรามองในกราฟอดีต จะเห็นว่า ในอดีตราคาเคยร่วงลงมา ในการลงมาทำ wave a-b-c ที่ 90 กว่าวันหรือ 3 เดือน
- และสถาณการตอนนี้ ราคาได้ลงมาทำ wave a-b-c แล้ว จำนวน 80 กว่าวัน มารอดูกันว่ามันจะกลับตัว ขึ้นไปทำ wave 3 ไหม เพราะตอนนี้มันกำลังอยู่ใน wave 1 ลงมาทำ wave 2
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ