mooham2011

BROOK ทำกรอบพักตัว

การศึกษา
SET:BROOK   THE BROOKER GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED
Brook ยิงขึ้นมา ตอนนี้ติด supply zone ทางด้านขวามือ เห็นราคาพักตัวแคบๆ ไม่ลึก ตอนนี้ถอยมาถึง trendline แล้วคาดว่าเร็วๆนี้น่าจะมีกระตุกบ้าง
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ