SET:BR   BANGKOK RANCH PUBLIC COMPANY LIMITED
แท่งเทียนยังอยู่เหนือEmaเส้นchopzoneก็ทะลุโซนสีเขียวในส่วนของmacdนั้นถึงแม้ว่าจะตัดกันก็ตามแต่ก็ยังอยู่เหนือเส้นzerolineยังคงมองขึ้นแนะนำซื้อจุดคัทขายเมื่อเส้นchopzoneตัดโซนเขียวลง
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ