NutaponKo

เทรนขาขึ้น

SET:BOFFICE   BHIRAJ OFFICE LEASEHOLD REIT
จากแนวโน้มยังเป็นขาขึ้น
รอย่อ 16.4
คัทหลุด 15.9

มีปันผลต่อเนื่อง
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ