Noppagon

เจอหมีเล็กใน ทามเฟรมใหญ่

ลดลง
BINANCE:BNBUSDT   Binance Coin / TetherUS
จากกราฟ จะเห็น เลยว่า ใกล้จะทุบ ราคา ลงมา รอให้ ราคาทุบลงมาก่อนค่อยเข้า จ้า

คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ