GMomentumFX-Thailand

ค่าเงิน BNB/USD จากแนวโน้มขาลงตอนนี้ ยังมีโอกาสลงต่อได้

ลดลง
BINANCE:BNBUSD   Binance Coin
ค่าเงิน BNB/USD จากแนวโน้มขาลงตอนนี้ ยังมีโอกาสลงต่อได้ เนื่องจากราคามีแรงเทขายก่อนหน้ารุนแรง จนทำลายโครงสร้างตลาดที่เป็นขาขึ้น และยังทำลายโซน SRF DZ1(SB) จึงทำให้มองว่า Demand โซนนี้จะไม่มีความแข็งแกร่ง เนื่องจากแรงเทขายมี Momentum ที่แข็งแกร่ง และยังเกิดการเจาะโซนของ SRF DZ1 สังเกตุจากไส้เทียน PE ดังนั้นหากมองว่า ราคาจะลงต่อเนื่องตามเทรนขาลงนั้น สามารถพิจารณาแผน 2 ได้ แต่หากราคายังมีแรงซื้อผลักดันอยู่และเกิดการเด้งขึ้นย้อน Rebound ก็สามารถพิจารณาแผน 1 ได้

Note : ข้อมูลใดๆ ที่แชร์ไอเดียและนำเสนอในเพจหรือช่องนี้ เป็นเพียงมุมมองส่วนตัวในเชิงเทคนิคคอลเท่านั้น มิได้มีเจตนาชี้นำหรือชักชวนใดๆ ทั้งสิ้น โปรดใช้วิจารณญาณในการรับข้อมูล

คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ