athijade

ยังไม่หลุด 7000 แต่ไม่รู้วันต่อไปจะยังอยู่มั้ย

BITKUB:BNBTHB   BNB
ขอให้โชคเป็นของทุกคนครับ
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ