Surachate

วิเคราะห์แนวโน้มคู่ BNBฺ/BTC

ลดลง
BINANCE:BNBBTC   Binance Coin / Bitcoin
วิเคราะห์แนวโน้มคู่ BNBฺ/ BTC

ลักษณะการทิศทางการลงเป็น Sideway Down

เป็นรูปแบบ Channal โดยปัจจุบันมีราคาอยู่บริเวณกรอบบนของ Channal

และมีสัญญาณ Price Action ที่แสดงถึงการสะสมแรงขาย

ราคามีโอกาสลงมาที่ 0.0022940


คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ