AlexB1337

BMSCITH Return to The Moon กลับไปสู่ดวงจันทร์เลย BMSCITH ETF

เพิ่มขึ้น
SET:BMSCITH   BCAP MSCI THAILAND ETF
จากวิเคราะห์ของผม ในขั้นต้น มีสัญญาการกลับตัวเป็นขาขึ้น โดยในวันนี้ ราคาได้ทะลุแนวต้านราคาที่ 10.28 และ อินดิเคเตอร์ Ichimoku ได้ส่งสัญญาว่าจะเปลี่ยนแนวโน้มเป็นขาขึ้น โดยผมได้สันนิษฐานว่าราคา ณ ตอนนี้ อยู่ในช่วง waves ที่ 3

คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ