konteej

ฺBLA ไม่อยากให้ลงต่อ แต่ ใครจะฝืน

SET:BLA   BANGKOK LIFE ASSURANCE PUBLIC CO LT
เหมือนรอบที่แล้ว true break ราคาทำ low ได้อีก ถ้า rebound ไม่พ้น
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ