koban007

ฝึกวิเคราะห์เพื่อหาจุดเข้าซื้อให้แม่ยำยิ่งขึ้น

SET_DLY:BJC   BERLI JUCKER PCL
แนวโน้มลงถ้ากพ.67ปิดเขียวได้ฉันจะเสี่ยงbuy
ปิดไม่ได้ฉันจะรอลงมาในโซนราคาbuy zone
ค่อยเสี่ยงbuy
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ