meleemala

ฺ็BH เป้าหมายที่72บาท

ลดลง
SET:BH   BUMRUNGRAD HOSPITAL PUBLIC COMPANY
กราฟอยู่ในแนวโน้มขาลง มีโอกาสไปทสอบที่72บาท
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ