O-Chin

มีการกลับตัวด้วย H&Sholder กลับหัว

เพิ่มขึ้น
O-Chin ที่อัปเดต:   
SET:BH.R   BUMRUNGRAD HOSPITAL PUBLIC COMPANY NON-VOTING
ตอนนี้ราคา Break out เตรียมไปต่อ หาจังหว้ะซื้อกันที่เส้นกรอบราคานะครับ
ความคิดเห็น:
ราคาที่น่าซื้อ 117-123 แล้วยิงยาว
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ