WaveRiders

BGRIM , Day , Up

เพิ่มขึ้น
SET:BGRIM   B.GRIMM POWER PUBLIC COMPANY LIMITED
BGRIM มองกันยาวๆ ยังไม่จบง่ายๆ
แนวปะทะใกล้สุด แถว 71-75

คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ