bnet17

Bgrim ซื้อสะสม 23.00-23.20 ขาย 26.00-28.50

เพิ่มขึ้น
SET_DLY:BGRIM   BGRIMM POWER PCL
BGRIM
1-มีปริมาณซื้อเมื่อสัปดาที่แล้วสูงมากกว่าปกติ
2-ราคามาถึง แนวทับซ้อน Fibo บริเวณ 22.50
กลยุทธ
ให้ซื้อสะสม บริเวณ 23.00-23.20
ขายทำกำไร บริเวณ 26.00-28.50
ตัดขาดทุน หากราคาหลุด แนวรับ 22.20
ขอให้โชคดีครับ

คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ