tradingwithtoptrader

BGRIM 24-04-62

เพิ่มขึ้น
SET:BGRIM   BGRIMM POWER PCL
BGRIM ราคาลงมาพักตัวโดยมีแนวรับที่ 30.75 - 31 และมีแนวต้านที่ 32
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ