NutaponKo

เบรค54ไม่ได้มีลง

SET:BGRIM   BGRIMM POWER PCL
รูปแบบกราฟ มีไหล่ หัว ไหล่ ถ้าหลุดน่าจะมีย่อลงเป็นตูดใหม่
แนวคัท 51.25
แนวต้าน 53.75 เบรคแล้วยืนได้น่าตามต่อ
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ