DP_Trading_Signal

BGRIM วิเคราะห์คลื่น Triple Zig Zag แนวรับสำคัญ Mega Bull Flag

เพิ่มขึ้น
DP_Trading_Signal ที่อัปเดต:   
SET_DLY:BGRIM   BGRIMM POWER PCL
นำเสนอแนวทางวิเคราะห์คลื่น confluent wave analysis โดยใช้รูปแบบคลื่นพื้นฐานร่วมกับ แนวรับแนวต้าน ซับพรายดีมาน รูปแบบการเคลื่อนที่ราคา ฟิโบนันชี เพื่อหาจุดสมดุลการหาจังหวะเทรดที่มีความน่าจะเป็นมากที่สุด

โครงสร้างรูปแบบการย่อเป็น mega bull flag มีรูปแบบคลื่น triple zig zag ย่อคลื่น ABC 3 ชุดหลัก WXYZ มีโอกาสเป็นสถานะคลื่น Z ที่มีขา C เป็นรูปแบบอิมพัสการปรับตัวลึกรุนแรง
สัปดาห์นี้ราคาย่อมาที่แนวรับสำคัญ doubled support liquidity zone ของรอบขาขึ้นใหญ่ ทั้งแนวรับและแนวเทรนดีมาน

รูปแบบการเทรด mean reversal trading สำหรับคนที่รับความเสี่ยงได้สูง เนื่องจากการเข้ารับที่แนวรับดาวน์เทรนแชนนัล มีโอกาสหลุดสต็อปทำโลใหม่ได้

แนวรับ 22 - 23 บ แบ่งไม้เข้า หากเบรคกลับเข้าไปในดาวน์เทรนแชนนัลได้เป็นการยืนยันการกลับตัว
แนวต้าน 28 - 30 บ หรือโซนบนเส้นของดาวเทรนแชนนัล
SL 20 บ RRR: 2:1

RSI สัปดาห์เข้าเขต oversold มากที่สุดมีโอกาสรีบาวน์
การซื้อขายยังคงดำเนินอยู่:
แท่งเทียนสัปดาห์ยังเป็นบวกอยู่ 1-2 สัปดาห์หน้า มีโอกาสขึ้นไปที่เป้าหมายแนวต้านสำคัญที่ 29-30 บ เป็นโอกาสแบ่งขายทำกำไร
ปิดการเทรด: ถึงเป้าหมายการทำกำไร:
เข้าเขตโซนแนวต้่าน liquidity แบ่งขายทำกำไร
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ