NutaponKo

ต้องผ่านให้ได้ เด้งแล้วย่อ

SET:BGRIM   B.GRIMM POWER PUBLIC COMPANY LIMITED
เด้งผ่านแนวกด ให้ได้ก่อน แล้วย่อรักษาไม่ให้เกิดโลใหม่ แนวรับ 46
คัท 45
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ