yuttapongtrader

BGRIM หุ้นไฟฟ้า รอเบรคเทรน

SET:BGRIM   B.GRIMM POWER PUBLIC COMPANY LIMITED
BGRIM หุ้นไฟฟ้า รอเบรคเทรน มองว่ามี upside ครับ จุดตัดขาดทุนไม่ไกล
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ