NutaponKo

bgc ของมันต้องมี

SET:BGC   BG CONTAINER GLASS PLC
หลุดแนวกด ลุ้นเด้ง
แนวรับ9.55 หลุด9.25 คัท

จากทรงกราฟ มีการยก ไปเรื่อยๆ แนวนี้น่าลุ้น
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ