NutaponKo

กระจกต้องลุ้น

SET:BGC   BG CONTAINER GLASS PUBLIC COMPANY LIMITED
จากเทรนมีการเบรคขาลงสั้นๆ กลับมาสู่แนวเทรน
แนวรับ 12.6
เลิกคบเมื่อหลุด 11.7
อาจจะต้องลุ้นกัน ลุ้นไปปิดแก้ปที่ 14.7
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ