NutaponKo

BGC ขออีกย่อสวยๆ

SET:BGC   BG CONTAINER GLASS PLC
หากวันนี้หลุด 8.7 มาเฝ้ารอดูแนว 8.3 หากมายืนแนวนี้ได้แล้วไม่หลุดเทรนไลน์ น่าสะสม ลุ้นเด้งปิดแก้ป ที่ลงหลุดมา
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ