NutaponKo

bgc อยู่ๆ ก็ลงมา

SET:BGC   BG CONTAINER GLASS PLC
หากหลุดกรอบ 9.6 ต้องเฝ้าระวัง แต่ก็เป็นจุดที่น่าเสียงสวนไปปิดแก้บที่หลุดลงมา ใช้จุดนี้คัท
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ