NutaponKo

BGC กราฟมาแล้ว

SET:BGC   BG CONTAINER GLASS PLC
แนวรับ 9.55 หลุด 9.45 คัท
จากทรงกราฟหลุดแนวกด มีการยก น่าจะไปต่อ
บวกผลประกอบการเป็นไปตามคาด น่าจะมีปันผลระหว่างกาลเรื่อยๆ
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ