WaveRiders

BEM , Go Up

เพิ่มขึ้น
SET:BEM   BANGKOK EXPRESSWAY AND METRO
จำนวนเข้าชม 73
1
BEM , 02/ 05 /2019
Week ขยับขึ้นมารุนแรงตั้งแต่. IPO
จนราคาพักจบชุด ABC ไปแล้ว. กำลังไต่ระดับด้วย impulses ชุดใหม่

Day ดูแล้วน่าจะกำลังขึ้น wave 3 ใหญ่ ไปทดสอบ. 11-12
แล้วค่อยพัก. ตัว
..
รถไฟออกตัวแล้ว. เตรียมตัวตกรถ

#WaveRiders

ความคิดเห็น