WaveRiders

BEM , Go Up

เพิ่มขึ้น
SET:BEM   BANGKOK EXPRESSWAY AND METRO
BEM , 02/05/2019
Week ขยับขึ้นมารุนแรงตั้งแต่. IPO
จนราคาพักจบชุด ABC ไปแล้ว. กำลังไต่ระดับด้วย impulses ชุดใหม่

Day ดูแล้วน่าจะกำลังขึ้น wave 3 ใหญ่ ไปทดสอบ. 11-12
แล้วค่อยพัก. ตัว
..
รถไฟออกตัวแล้ว. เตรียมตัวตกรถ

#WaveRiders

คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ