WaveRiders

BEM up

เพิ่มขึ้น
SET:BEM   BANGKOK EXPRESSWAY AND METRO PCL
BEM,
ถ้าตกเส้นส้ม ก็แปลว่า จบ wave 3 แล้ว
รอรับตอนจบ w4 แถว 10 บาท หรือต่ำกว่านั้น
แต่ถ้า ขึ้นต่อ ก็ ยินดี ยังไม่จบ w3 ยืดขยายไปต่อ

#WaveRiders

คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ